בחירות למדינה: כולנו למלאני ודוד. לשלום. למען האנשים. למען הצדק. לקבלת ריינלנד-פפאלץ חברתית ומסבירת פנים, בחר DIE LINKE ל -14 במרץ. תודה.

בחירות למדינה: כולנו למלאני ודוד. לשלום. למען האנשים. למען הצדק. לקבלת ריינלנד-פפאלץ חברתית ומסבירת פנים, בחר DIE LINKE ל -14 במרץ. תודה.

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s