การเลือกตั้งระดับรัฐ: เราทุกคนเพื่อเมลานีและเดวิด เพื่อความสงบ. เพื่อประชาชน. เพื่อความยุติธรรม. สำหรับ Rhineland-Palatinate ที่เข้าสังคมและมีอัธยาศัยดีโปรดเลือก DIE LINKE ในวันที่ 14 มีนาคม ขอบคุณ.

การเลือกตั้งระดับรัฐ: เราทุกคนเพื่อเมลานีและเดวิด เพื่อความสงบ. เพื่อประชาชน. เพื่อความยุติธรรม. สำหรับ Rhineland-Palatinate ที่เข้าสังคมและมีอัธยาศัยดีโปรดเลือก DIE LINKE ในวันที่ 14 มีนาคม ขอบคุณ.

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s