Tag Archives: international

Vietnamese – Andreas Klamm Sabaot

Vietnamese – Andreas Klamm Sabaot

Andreas Klamm Sabaot như gọi là Andreas Klamm và Andreas Klamm Sabaot được sinh ra vào ngày 06 tháng hai năm 1968 tại thành phố Ludwigshafen am Rhein ở Đức. Ông là hậu duệ của một gia đình Tunisia-Pháp và Đức. Kể từ năm 1984 Andreas Klamm Sabaot đang làm việc như một nhà báo, phóng viên, phóng viên, nhà sản xuất truyền hình, đài phát thanh Nhà sản xuất, Media sản xuất, nghệ sĩ, chủ nhà và người dẫn chương trình trên truyền hình công cộng tại địa phương và cho Đài truyền hình IBS Liberty đã được thành lập vào năm 1986. Ông là tác giả của 11 cuốn sách. Ông đã viết và xuất bản cuốn sách của ông trong tiếng Anh và tiếng Đức. Andreas Klamm Sabaot trình bày chương trình truyền hình đầu tiên và các chương trình phát thanh khi ông được 16 tuổi trên truyền hình cáp địa phương ở Đức.

andy1
Andreas Klamm Sabaot trở thành một nạn nhân của ba vụ tai nạn nghiêm trọng. Từ năm 1998 ông bị vô hiệu hóa và điều kiện sức khỏe của ông rất nghiêm túc. Ông đưa ra một âm nhạc của mình trong một chiếc xe lăn. Ông có khả năng chơi các bàn phím và đang hoạt động như keyboard.

Đối với Đài phát thanh truyền hình IBS Liberty ông đã sản xuất từ ​​năm 1986 Chương trình năm 1000 và 1000 TV Chương Trình Radio. Một số Productions truyền hình của ông và Radio Productions Andreas Klamm Sabaot trình bày trên kênh Tube của mình (http://www.youtube.com/andreasklamm).

Các nghệ sĩ đã thành lập một số công ty tại Đức và Vương quốc Anh và đang làm việc cả ở Anh và ở Đức. Ông cũng là người sáng lập, giám đốc và tổng biên tập của 12 tổ chức phi lợi nhuận, như tạp chí British Newsflash, Đài phát thanh truyền hình IBS Liberty, IBS TV Liberty, IBS độc lập Broadcasting Service Liberty, Liberty và Hòa bình NOW! Quyền phóng con người, ISMOT Quốc tế Xã hội và Outreach Đội y tế, irsc toàn cầu International Refugee Hỗ trợ Cộng đồng, Đoàn kết mạng bragersonet Brazil Đức và các hiệp hội khác

Trong tháng 1 năm 2016, ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình như là thêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc. Trong tháng 2 năm 2016, ông đã phát hành 24 đĩa đơn và ba album nhạc. Ông là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ, tác giả, nhà sản xuất âm nhạc, Âm nhạc nhà sản xuất video của các tác phẩm âm nhạc của mình. Thêm thông tin có sẵn trên http://www.andreasklammsabaot.com.

Các thể loại của các tác phẩm âm nhạc của mình được thay thế, điện tử, Pop, R & B, Rock, Alternative Rock, Jazz và nhạc cổ điển.

Phương châm chính cho những sản phẩm âm nhạc của Andreas Klamm Sabaot được gọi là “Âm nhạc không biên giới để tận hưởng và để ăn mừng”.

studio467luma

Advertisements

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de

Turkish – Andreas Klamm Sabaot

Turkish – Andreas Klamm Sabaot

Andreas Klamm Andreas Klamm Sabaot olarak bilinen Andreas Klamm Sabaot Almanya’da Rhein Ludwigshafen kentinde 6 Şubat 1968 tarihinde duyuyorum doğdu. O-Tunus Fransız ve Almanya ailesinin soyundan olduğunu. 1984 yılından bu yana Andreas Klamm Sabaot 1986 yılında kurulmuş bir gazeteci, muhabir, muhabir, TV Yapımcısı, Radyo Yapımcısı, Medya yapımcı, sanatçı, Radyo TV IBS Liberty yerel Kamu TV’de ve için host ve sunucu olarak çalışmaktadır O yazarıdır 11 kitap. Şöyle yazdı ve İngilizce ve Almanca dillerinde kitaplarını yayınladı. Almanya’da yerel Kablo TV’de 16 yaş iken Andreas Klamm Sabaot ilk TV şovları ve Radyo programları hazırlayıp sundu.

andy1

Andreas Klamm Sabaot üç ciddi kaza kurbanı oldu. 1998 yılından beri devre dışı bırakılır ve onun sağlık koşulları ciddidir. O tekerlekli sandalyede onun müzik üretir. O klavyeyi çalabiliyor ve klavyeci olarak aktiftir.

Radyo IBS TV Liberty o 1986 1000 TV Programları 1000 Radyo Programları beri üretti. Onun TV Productions ve Radyo Productions Andreas Klamm Sabaot Bazı onun You Tube Kanal hediyelerini (http://www.youtube.com/andreasklamm).

sanatçı Birleşik Krallık, Almanya ve bazı şirketlerin kurdu ve Birleşik Krallık’ta ve Almanya’da hem de çalışıyor. O da kurucusu, genel müdürü ve ŞİMDİ İngiliz Haber Dergisi, Radyo TV IBS Liberty, IBS TV Liberty, IBS Bağımsız Broadcasting Service Özgürlük, Özgürlük ve Barış olarak 12 kar amacı gütmeyen kuruluşlar, baş editörü! İnsan Hakları Muhabirler, ISMOT Uluslararası Sosyal ve Tıbbi Destek Ekibi, IRSC küresel Uluslararası Mülteci Destek Topluluğu, bragersonet Brezilyalı Alman Dayanışma Ağı ve diğer dernekler

Ocak 2016 yılında müzisyen, müzik yapımcısı, şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci olarak ek kariyerini başlattı. Şubat 2016 yılında 24 single ve üç müzik albüm çıkardı. Onun müzik yapımları bestecisi, şarkı yazarı, şarkıcı, yazar, müzik yapımcısı, müzik, video üreticisidir. Daha fazla bilgi www.andreasklammsabaot.com mevcuttur.

onun müzik yapımları türü Alternatif, Elektronik, Pop, R & N, Alternative Rock, Caz ve klasik müzik vardır.

Andreas Klamm Sabaot Müzik yapımları için ana sloganı “sınırları olmayan müzik keyfini ve kutlamak için” denir.

studio467luma

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de

Russian – Andreas Klamm Sabaot

Russian – Andreas Klamm Sabaot

Андреас Кламм Sabaot как известно, как Андреас Кламм и Андреас Klamm Sabaot родился 6 февраля 1968 года в городе Людвигсхафен-на-Рейне в Германии. Он является потомком тунисского-французской и Германии семьи. С 1984 года Андреас Кламм Sabaot работает в качестве журналиста, репортера, корреспондента, ТВ-продюсер, продюсер, радио медиа продюсер, художник, ведущий и ведущий на местном общественном телевидении и по радио TV IBS Свобода, которая была основана в 1986 г. Он является автором 11 книг. Он написал и опубликовал свои книги на английском и немецком языке. Андреас Кламм Sabaot представил первые телепередачи и программы радио, когда ему было 16 лет, по местному кабельному телевидению в Германии.

andy1

Андреас Кламм Sabaot стал жертвой трех серьезных аварий. С 1998 года он является инвалидом и его состояние здоровья серьезно. Он производит свою музыку в инвалидном кресле. Он умеет играть на клавиатуре и активен, как на клавишных инструментах.

Для радио IBS TV Свобода он выпускается с 1986 года 1000 телевизионных программ и 1000 радиопрограмм. Некоторые из его телевизионных постановок и радио Productions Andreas Klamm Sabaot представляет на его You Tube Channel (http://www.youtube.com/andreasklamm).

Художник основал несколько компаний в Германии и в Соединенном Королевстве и работает как в Соединенном Королевстве и в Германии. Он также является основателем, управляющий директор и главный редактор 12 некоммерческих организаций, таких как British NewsFlash Magazine, Радио Телевидение IBS Свобода, IBS TV Свобода, IBS Independent Broadcasting Service Свободы, Свобода и мир сейчас! Репортеры прав человека, ISMOT Международная социальная и медицинская аутрич, IRSC глобальное международное сообщество поддержки беженцев, bragersonet Бразильский Немецкая сеть солидарности и другие объединения

В январе 2016 года он начал свою карьеру в качестве дополнительного музыканта, музыкального продюсера, певец, автор песен и композитор. В феврале 2016 года он выпустил 24 синглов и три музыкальных альбома. Он композитор, автор песен, певец, автор, музыкальный продюсер, музыкальный клип продюсер его музыкальных постановок. Более подробную информацию можно найти на www.andreasklammsabaot.com.

Жанр его музыкальных постановок Альтернатива, Электронная, Поп, R & N, Рок, Альтернативный рок, джаз и классическая музыка.

Главный девиз для музыкальных постановок Andreas Klamm Sabaot называется “Музыка без границ, чтобы наслаждаться и праздновать”.

studio467luma

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de

Neunter Todestages eines Feuerwehr-Beamten: Manfred Klamm erlag vor neun Jahren seinen schweren Brandverletzungen

Neunter Todestages eines Feuerwehr-Beamten: Manfred Klamm erlag vor neun Jahren seinen schweren Brandverletzungen

Von Andrew P. Harrod

Berlin / Ludwigshafen. 4. Februar 2009. Am 4. Februar 2009 jährte sich zum neunten Mal der Todestag an dem der ehemalige Feuerwehr-Obermann der Stadt Ludwigshafen am Rhein (bis Anfang der 70er Jahre), der ehemalige Post-Beamte und Gründer der Rettungshunde-Staffel Ludwigshafen-Mannheim e. V., Manfred Klamm, in der Berufsgenossenschaftlichen Unfall-Klinik in Ludwigshafen am Rhein seinen schweren Brand-Verletzungen in der Folge eines Autounfalls in Otterstadt erlegen ist.

Manfred Klamm, war durch verschiedene Krankheiten zum Früh-Rentner geworden. Noch zwei Jahre vor seinem eigenen Tod bewegten ihn jedoch auch seine Erfahrungen als ehemaliger Feuerwehr-Obermann bei der Berufs-Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen am Rhein, mit einem weiteren Mann im Februar 1998 die Rettungshunde-Staffel Ludwigshafen-Mannheim e. V. zu gründen. Manfred Klamm war bis zu seinem Unfall am 30. Januar 2000 in Otterstadt der erste Vorsitzende der Rettungshunde-Staffel Ludwigshafen-Mannheim e. V. ( http://rhs-lu-ma.de ).

Die Rettungshunde-Staffel Ludwigshafen-Mannheim e. V. gehört auch dem Bundesverband für das Rettungshundewesen (BRH e. V., http://brh.info ) in Deutschland an.

Noch kurz vor dem tödlichen Unfall berichtete auch die Tages-Zeitung „Die Rheinpfalz“ aus Ludwigshafem am Rhein in einem Interview mit Manfred Klamm über die Arbeit der Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim e.V..

Obgleich viele Menschen auch in Neuhofen über den schlimmen Unfall-Tod unter großer Anteilnahme bei der Beerdigung von Manfred Klamm im Jahr 2000 gehalten von ehemaligen evangelischen Pfarrer Richard Zurheide in der 7.000-Einwohner-Gemeinde ergriffen waren, verbreitete vor rund eineinhalb Jahren ein bislang unbekannter Nutzer weltweit im Internet, nach Zeugen-Informationen aus Neuhofen das Gerücht im Jahr 2007 „Manfred Klamm sei der reichste Bauer in Neuhofen. Sein Sohn, Andreas Klamm, sei jemand, der meine immer nur auf auf Kosten der Allgemeinheit zu leben, seine Familie begehe offenbar Betrug, „weil Manfred Klamm angeblich der reichste Bauer von Neuhofen sein soll oder gewesen sein soll und die Familie immer so tut als sei diese arm.“

Wer die anonymen Hinweise nicht sorgfältig liest, muss sogar zum Eindruck gelangen, dass der ehemalige Feuerwehr-Obermann der Stadt Ludwigshafen am Rhein und Gründer der Rettungshunde-Staffel sieben Jahre nach dessen Tod sogar lebend in der kleinen Gemeinde in Neuhofen in der Pfalz gesehen wurde und dort den offensichtlich falschen Angaben zufolge, mit Ehefrau und dem Sohn, Betrug als die reichste Landwirtschaft-Familie von Neuhofen begeht.

Der anonyme Schreiber, der die offensichtlich falschen Angaben mittels Internet-Foren, offenbar jedoch auch als mündliche Gerüchte in Neuhofen selbst verbreitet schrieb am 13. Oktober 2007, 12.29.55 Uhr, mittels email:

-Zitat – „Andreas , er ist für mich jemand der meint ständig auf Kosten der Allgemeinheit leben zu müssen und denkt sich ständig was neues aus um Mitleid zu gewinnen… So was geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Und selbst die Frau Karl geht anscheinend auf seine Sachen nicht ein, und wie schon über ein Internetforum zu erfahren war, ist sein Vater einer der Reichsten Bauern in Neuhofen gewesen. Und wie des öfteren schon gesagt wenn er wirklich so gut ist wie er sagt als Reporter warum bekommt er kein Job, wahrscheinlich habe die ihm auch schon durchschaut. Und zu seiner angeblichen Erkrankung: Andere habe auch was nur versuchen es nicht auf so eine schäbige Art und weiße wie er. Er soll es mal versuchen in Ludwigshafen in der Fußgängerzone zu Betteln vielleicht bekommt er da mehr…“ – Zitat, Ende –

Der Sohn des ehemaligen Feuerwehr-Beamten und Postbeamten, der Journalist, Rundfunk-Journalist und Autor mehrerer Bücher, Andreas Klamm, erklärte in einer öffentlichen Stellungnahme zu den offensichtlich falschen Vorwürfen, die weiterhin verbreitet werden: „Die Information wonach mein am 4. Februar 2000 gegen 13.20 Uhr in Ludwigshafen am Rhein verstorbener Vater Manfred Klamm aus Neuhofen stammen soll und der reichste Landwirt oder Bauer sein soll oder gewesen sein soll, der mit seiner Familie die Menschen in Neuhofen öffentlich betrügt ist DEFINITV FALSCH.

Mein Vater stammt nachweisbar nicht aus Neuhofen. Die Leiche meines Vater wurde noch in der Berufsgenossenschaftlichen Unfall-Klinik in Ludwigshafen am Rhein am 4. Februar 2000 durch die zuständige Staatsanwaltschaft in Frankenthal in der Pfalz beschlagnahmt, da mein Vater, ein ehemaliger Feuerwehr-Obermann der Stadt Ludwigshafen am Rhein und ehemaliger Postbeamter an den Folgen eines Nicht-natürlichen Unfall-Todes, einer Rauchgas-Inhalation und schwersten Brandverletzungen in der Folge eines schweren Autounfalls gestorben ist.

Darüber haben die Tageszeitungen „Die Rheinpfalz“, „Tagespost“ in Speyer am Rhein und der „Mannheimer Morgen“ auch öffentlich bereits im Jahr 2000 berichtet.

Die Informationen wonach ich aus Neuhofen stammen soll sind definitiv falsch, denn ich stamme nachweisbar NICHT aus Neuhofen und habe für mehr als 12 Jahre auch nicht in Neuhofen gelebt bis in das Jahr 2000 / 2001.

Die Informationen wonach meine Mutter aus Neuhofen stammen soll sind nachweisbar und definitiv falsch.

Die Informationen wonach mein Vater der reichste Landwirt von Neuhofen sein soll oder gewesen sein soll sind offensichtlich und offenkundig falsch.

Ich betrachte die anonymen Vorwürfe als Rufmord, Beleidigung, Diffamierung und schwere Störung der Totenruhe. Es gibt mehere Hundert Zeugen, dass mein Vater am 4. Februar 2000 durch schreckliche Umstände in der Folge eines schweren Auto-Unfalls gestorben ist. In Otterstadt bei Speyer am Rhein, haben mehr als 30 Feuerwehr-Leute und zwei Notärzte um das Leben meines Vaters gekämpft. Den Notärzten und Feuerwehr-Leuten danke ich an dieser Stelle. Sie haben sicher ihr Bestes gegeben. Ganz besonders herzlichen Dank an die vielen Ärzte und Ärztinnen der Station für Schwerst-Brandverletzte V1 in der Berufsgenossenschaftlichen Unfall-Klinik in Ludwigshafen am Rhein und die vielen Krankenschwestern und Krankenpflegern, die täglich Schwerst-Arbeit leisten und um das Leben von Menschen kämpfen.

Die Beweismittel, wonach mein Vater KEIN LANDWIRT, sondern ein ehemaliger Feuerwehr-Obermann bei der Städtischen Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen am Rhein und ein ehemaliger Postbeamter war, sind bei den öffentlichen Behörden verfügbar.

Da ich seit 1984 nicht nur Journalist, Rundfunk-Journalist und der Autor mehrerer Bücher bin, sondern zum seit 1993 im sekundären Zweitberuf auch staatlich geprüfter Krankenpfleger bin, der auch auf Intensiv-Stationen arbeitete und zudem auch noch Rettungssanitäter bin mit Arbeits-Erfahrung im RTW / NAW-Dienst Mannheim, Ludwigshafen und Vorderpfalz ist mir bekannt, welche Schwerst-Arbeit auf den Intensiv-Stationen und im Rettungsdienst tagtäglich geleistet wird.

Mein Vater, mit dem ich ein beeinträchtigtes Verhältnis bis zu seinem Tod hatte, aufgrund von unterschiedlichen Standpunkten und Weltanschauungen, war sicherlich kein Held, doch er war sowohl als ehemaliger Feuerwehr-Obermann der Stadt Ludwigshafen am Rhein und als Gründer und Vorsitzender der Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannnheim e.V. nachweisbar doch auch ein Lebens-Retter, der mehreren Menschen das Leben gerettet hat und sich als er durch einen tragischen und schlimmen Unfall selbst in Lebensgefahr geraten ist, selbst nicht mehr helfen konnte.

Dass das Andenken meines Vater durch einen heimtückischen Menschen, der Rufmord, Beleidigung, Diffamierung und Störung der Totenruhe öffentlich auch in Internet-Foren begeht, offenbar aus Neuhofen, wenn die Zeugen-Informationen stimmen, die auch ich erhalten habe, stößt bei mir auf absolutes Unverständnis. Dafür kann ich kein Verständnis entwickeln, insbesondere deshalb weil meine Schwestern, meine Mutter und auch ich als Halb-Waise nicht nur im Jahr 2000 schwerstes Leid öffentlich und nachweisbar erlitten haben.

Dass die Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankenthal in der Pfalz sicherlich ihre Unterlagen prüfen muss, wessen Leiche im Jahr 2000 in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigshafen am Rhein beschlagnahmt wurde und wer obduziert wurde kann ich verstehen. Der Staatsanwaltschaft in Frankenthal liegen hierzu die Akten aus erster Hand vor.

Die Vorwürfe, dass ich angeblich „jemand sein soll, der meint…der immer nur auf Kosten von anderen Menschen bzw. der Allgemeinheit zu leben…“ sind NACHWEISBAR und öffentlich beweisbar und offenkundig falsch.

Richtig ist, dass ich NICHT einen Cent aus irgendwelchen deutschen Staats-Kassen oder Sozial-Kassen, beziehe, obgleich ich nachweisbar zwischen 21 und 22 Jahre Steuern und Sozial-Versicherungs-Abgaben an Deutschland bezahlt habe.

Die Vorwürfe, dass eine Landwirtschaft-Familie in Neuhofen in der Pfalz Betrug begeht, die wir NACHWEISBAR NICHT sind und auch NICHT waren, sind sehr schwer in Bezug auf den Vorwurf des Betrugs der damit öffentlich der gesamten Familie unterstellt wird und sind ganz offenkundig falsch.

Daher hoffe ich auch, dass Polizei und Staatsanwaltschaft guten Erfolg haben werden, den Menschen, der diese Beleidigungs- Rufmord- Diffamierungs-Kampagne und Störung der Totenruhe betreibt, bald finden wird und zur öffentlichen Richtigstellung der offenkundig falschen Vorwürfe beitragen kann.

Mir ist bekannt, dass auch mein verstorbener Vater, Manfred Klamm, sicher nicht an allen Orten beliebt war. Er hat nachweisbar Menschen das Leben gerettet als Feuerwehr-Obermann bei der Städtischen Berufs-Feuerwehr in Ludwigshafen am Rhein. Ich glaube nicht, dass es Lebensretter, die krank geworden sind, verdient haben und auch nicht deren überlebenden Familien-Angehörige, auf das Schwerste, beleidigt und diffamiert zu werden.

Das Mindeste wäre es die überlebenden Halb-Waisen und die Witwe vor Beleidigungen, falschen Vorwürfen des öffentlichen Betruges, Rufmord- und Diffamierungs-Kampagnen zu schützen und den Menschen die nachweisbar mehrfach schwerste Leid erlitten haben, nicht erneut zu schaden.“

3mnewswire.org

Betrugs-Vorwürfe gegen die Familie Manfred Klamm, die seit 2007 offenbar nicht nur im Internet mittels email und Internet-Foren verbreitet werden:

manfredklammbetrugsvorwuerfe
Tagezeitung MANNHEIMER MORGEN, Mannheim, 2000
manfredklamm1
Tageszeitung RHEINPFALZ, Ludwigshafen am Rhein, 2000
manfredklamm2
Tageszeitung TAGESPOST, Speyer am Rhein, 2000
manfredklamm4

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de

Photos of journalist and author Andreas Klamm

Photos of Andreas Klamm Journalist

For media coverage about the journalist, broadcast journalist and about the author Andreas Klamm following PHOTOS can be USED for FREE.

Andreas Klamm is a member of the International Federation of Journalists (IFJ, http://www.ifj.org) and several other national and international journalist and media associations / organizations.

Since 1984 he is working also as presenter, news caster, broadcast journalist and as an independent, alternative television- radio- film and media producer.

Photo credit: 3mnewswire.org / IBS Independent Broadcasting Service Liberty (founder and director of both media networks is Andreas Klamm, Journalist)

Für Medien-Berichte und Verlinkungen über den Journalisten, Rundfunk-Journalist, Autor und Moderator, Andreas Klamm, können Sie KOSTENFREI folgende Fotos nutzen.

Andreas Klamm, Journalist ist der Gründer und verantwortliche Redaktionsleitung von 3mnewswire.org, IBS Independent Broadcasting Service Liberty.

Nachricht und Beleg-Exemplar erbeten an die Redaktion: news247@btinternet.com

Photo credit / Nachweis: IBS Independent Broadcasting Service Liberty (Leeds), 3mnewswire.org.

Andreas Klamm ist Mitglied bei der International Federations of Journalist (IFJ) und weiterer nationaler und international Journalisten- Autoren und Medien-Organisationen und Vereinigungen.

Seit 1984 ist er zudem als Fernseh- und Radio-Moderator und freier Fernseh- Radio- Film- und Medien-Produzent tätig.

andreasradiostudio11
Broadcast journalist and author Andreas Klamm on air on his radio program. Photo: 3mnewswire.org

andreasradiostudio2
Broadcast journalist and author Andreas Klamm on air on his radio program. Photo: 3mnewswire.org

andreasklammpassportphoto
Andreas Klamm, journalist, broadcast journalist, author of several books and founder of IBS Independent Broadcasting Service Liberty, 3mnewswire.org, Grace MedCare Ltd., London, United Kingdom which is providing media, medical and health care services of all kind. Photo: 3mnewswire.org

andy43
Journalist Andreas Klamm during a television production live in the city centre of Ludwigshafen am Rhein, Germany. Photo: 3mnewswire.org

andreaswochenblatt1990

Journalist Andreas Klamm as he appears on his weekly column in a local paper. Photo: 3mnewswire.org

ulrikefolkertsundandreas1
Andreas Klamm conducting an interview with actress Ulrike Folkerts. Foto: 3mnewswire.org

elkeanitaandreas1
Andreas Klamm, journalist, broadcast journalist and author with the author Elke Anita Dewitt. He is not only conducting interviews, a host of a radio and television programs and shows but also cuts and is editing analog and digital all of his radio and television programs. He used to spend sometimes even 24 hours in the studios in the city of Heilbronn, Mannheim and other radio and television studios. Photo: 3mnewswire.org

andreasbeeyin2
Andreas Klamm, broadcast journalist and translator Bee Yin during an international television production for an audience in China in the English and Chinese language. Photo: 3mnewswire.org

andreasklamm-9
Sometimes there is even not one single chance to edit anything on radio and television. In such cases the journalist Andreas Klamm reports even LIVE from press conferences such as in the city of Ludwigshafen am Rhein in Germany and many other places. Photo: 3mnewswire.org

andreasklammtvinterviewrhode1
Journalist Andreas Klamm performing an interview with the intendant of the German television station Saarländischer Rundfunk, Prof. Dr. Hubert Rhode. For his TV documentation “Hier ist Radio 94, 2 – das Stadtradio 94,2” he has received in 1988 an award by a state film department in Germany. Photo: 3mnewswire.org

andreasklammtvinterviewrode2
Journalist Andreas Klamm performing an interview with the intendant of the German television station Saarländischer Rundfunk, Prof. Dr. Hubert Rhode. For his TV documentation “Hier ist Radio 94, 2 – das Stadtradio 94,2” he has received in 1988 an award by a state film department in Germany. Photo: 3mnewswire.org

ibsnachrichten2
The journalist and author Andreas Klamm is working also as a news correspondent and news caster on radio and television. Photo: 3mnewswire.org

landratbartholome1

Another interview on television: Major of the destrict Rhein-Pfalz-Kreis in Germany Dr. Ernst Bartholomé and broadcast journalist Andreas Klamm. Photo: 3mnewswire.org

landratbartholome2
Another interview on television: Major of the destrict Rhein-Pfalz-Kreis Dr. Ernst Bartholomé and broadcast journalist Andreas Klamm. Photo: 3mnewswire.org

tvtalkjournalismus3

For his television production “TV Talk: About journalists, their duties and possibilities” the journalist, TV producer and author Andreas Klamm has received in 1987 an award by a state film department. Photo: 3mnewswire.org

talk3

Since 1984 the journalist and author Andreas Klamm has produced and conducted hundreds of interviews on radio and television. He has celebrated in 2004 his 20th anniversary as a broadcast journalist on radio and television and came up with a surprise to many of his viewers and listeners when he said: “I do want to leave Germany and want to live and workas soon as possible in the United States of America and die as late as possible in the United States of America. Certainly I will be not buried in Germany but as late as possible in the United States of America. Please try to understand that I prefer to live and work in the future in the United States of America.” In October 2007 the FRENCH – GERMAN journalist, broadcast journalist and author has requested with the U.S. Department of Justice in Washington, D.C. the change of the citizenship from the German one into the American citizenship. Photo: 3mnewswire.org

andreasklammnursernjournalistauthor1

The other side of the journalist and author Andreas Klamm. Only as a secondary profession after a training of three years in October 1993 he became also a registered nurse (R.N.) and has been working both on the Intensive Therapy Unit in Germany and in the United Kingdom in London. On the ITU he wears his blue uniform. He is still sometimes working only part-time as a registered nurse (R.N.).

Because of some special circumstances he is working full time as a journalist, broadcast journalist and author for the patients democracy and liberty as he made a statement on the radio program “Liberty and Peace NOW!” recently. The patients democracy and liberty are in quite critical conditions and my hope is we do not have to put them on the respirator or ventilator. The patients democracy and liberty, this is a part of my hope, will not need Advanced Cardic Life Support (ACLS). Photo: 3mnewswire.org

moderatorandreas1

TV broadcast journ alist and author Andreas Klamm on television after working for about 20 hours behind and infront of the camera during the G8 summit in Heiligendamm in Germany in 2007. Photo: 3mnewswire.org

moderatorandreas-3

TV broadcast journ alist and author Andreas Klamm on television after working for about 20 hours behind and infront of the camera during the G8 summit in Heiligendamm in Germany in 2007. Photo: 3mnewswire.org

moderatorandreas-4

TV broadcast journ alist and author Andreas Klamm on television after working for about 20 hours behind and infront of the camera during the G8 summit in Heiligendamm in Germany in 2007. Photo: 3mnewswire.org

Some information and photos about the books which have been written by Andreas Klamm, Journalist, broadcast journalist and author.

Einige Informationen und Fotos über die Bücher, die der Autor, Rundfunk-Journalist und Journalist Andreas Klamm veröffentlicht hat.

BOOKS

Books which have been recently published by Andreas Klamm, Journalist, author, broadcast journalist, independent television, film, radio and media producer.

The books are available in all books stores.

Bücher, die vor kurzem von dem Journalisten, Autor, Rundfunk-Journalist Andreas Klamm veröffentlicht wurden. Andreas Klamm ist seit 1984 auch freier Fernseh- Radio- Film und Medien-Produzent.

Die Bücher sind in allen Buchhandlungen erhältlich.

British Newsflash Magazine :: Magazin-Buch: Edition 2008, No. 1, Themen und Berichte aus Politik, Soziales und Gesellschaft, Issues from politics, social affairs and society
, 200 pages, Publishing house /Publishing centre: Books on Demand Gmbh; Edition 1 (June 2008), Language: German with some articles in the English language ISBN-10: 3837046001, ISBN-13: 978-3837046007, (29,7 x 21 x 1,2 cm)

Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters
Medienprojekt Menschenrechts-Reporter

ISBN 978-3-8370-7243-3, Paperback, 272 pages / Seiten, € 19,99

The author of this book Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters Andreas Klamm is working since 1984 as a journalist, broadcast journalist and author of several books. He is also the founder and director of several international alternative independent media networks and of Grace Med Care Ltd., London, United Kingdom. In the age of 16 in 1984 he became also a broadcasting host of several television and radio programs and an independent television, radio, film and media producer. In 1986 he has founded IBS Independent Broadcasting Liberty (Leeds), Radio IBS Liberty, IBS Television Liberty (www.ibstelevision.com, http://www.ibsliberty.wordpress.com). The international alternative and independent media network is supporting international understanding since 1986.

In 2006 he became the founder of the international media project Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters which is providing information about abuses of the human rights and international human rights issues. Since December 2006 the journalist Andreas Klamm which is also an investigative journalist has discovered in co-operation with other journalists and authors throughout the entire world more than 150 cases of serious abuses and violations against elementary and fundamental human rights even in countries such as Germany and other countries of the Western Civilization but not only there.

The book is providing information about the serious abuses of human rights which do bring any kind of democracy and liberty in serious danger. In this book readers will find also information about the human rights and how to claim them.

This is first edition in the English and German language as an active act of supporting international understanding. The book is a bi-lingual project. As soon possible a 2nd edition will be published. Supporters which do stand for HUMAN RIGHTS, liberty, freedom of the international press, free speech, peace, justice and democracy are welcome at any time to support or to join the multinational team of journalists, authors, social and peace activists and media producers throughout the entire world.

In the first edition of Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters a part of the documentation of the serious cases of abuses and violations against the human rights can be found. For more information please go to 1. http://www.humanrightsreporters.wordpress.com, 2. http://www.menschenrechtreporter.blogspot.com and 3. http://www.ibsliberty.wordpress.com

Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters
United Kingdom, Telephone 0044 703 5924 865
Germany, Telephone 0049 6236 48 90 44
email: news247@btinternet.com

ISBN (-13): 9783837072433


Die Kinder der John Baptist Mission in Togo: Mission und Hilfe für Kinder, (The children of the John Baptist Mission in Togo: Mission and help for children)
, 200 pages, Publishing house / Publishing centre: Books on Demand Gmbh; Edition: 1 (August 2008), Language: German with articles by co-authors in the French and English language, ISBN-10: 3837057623, ISBN-13: 978-3837057621, (21 x 14,8 x 1,2 cm)

coverbnmbook081

British Newsflash Magazine :: Magazin-Buch: Edition 2008, No. 1, Themen und Berichte aus Politik, Soziales und Gesellschaft, Issues from politics, social affairs and society
, 200 pages, Publishing house /Publishing centre: Books on Demand Gmbh; Edition 1 (June 2008), Language: German with some articles in the English language ISBN-10: 3837046001, ISBN-13: 978-3837046007, (29,7 x 21 x 1,2 cm)

coverlpnow081
Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters
Medienprojekt Menschenrechts-Reporter

ISBN 978-3-8370-7243-3, Paperback, 272 pages / Seiten, € 19,99

The author of this book Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters Andreas Klamm is working since 1984 as a journalist, broadcast journalist and author of several books. He is also the founder and director of several international alternative independent media networks and of Grace Med Care Ltd., London, United Kingdom. In the age of 16 in 1984 he became also a broadcasting host of several television and radio programs and an independent television, radio, film and media producer. In 1986 he has founded IBS Independent Broadcasting Liberty (Leeds), Radio IBS Liberty, IBS Television Liberty (www.ibstelevision.com, http://www.ibsliberty.wordpress.com). The international alternative and independent media network is supporting international understanding since 1986.

In 2006 he became the founder of the international media project Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters which is providing information about abuses of the human rights and international human rights issues. Since December 2006 the journalist Andreas Klamm which is also an investigative journalist has discovered in co-operation with other journalists and authors throughout the entire world more than 150 cases of serious abuses and violations against elementary and fundamental human rights even in countries such as Germany and other countries of the Western Civilization but not only there.

The book is providing information about the serious abuses of human rights which do bring any kind of democracy and liberty in serious danger. In this book readers will find also information about the human rights and how to claim them.

This is first edition in the English and German language as an active act of supporting international understanding. The book is a bi-lingual project. As soon possible a 2nd edition will be published. Supporters which do stand for HUMAN RIGHTS, liberty, freedom of the international press, free speech, peace, justice and democracy are welcome at any time to support or to join the multinational team of journalists, authors, social and peace activists and media producers throughout the entire world.

In the first edition of Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters a part of the documentation of the serious cases of abuses and violations against the human rights can be found. For more information please go to 1. http://www.humanrightsreporters.wordpress.com, 2. http://www.menschenrechtreporter.blogspot.com and 3. http://www.ibsliberty.wordpress.com

Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters
United Kingdom, Telephone 0044 703 5924 865
Germany, Telephone 0049 6236 48 90 44
email: news247@btinternet.com

ISBN (-13): 9783837072433

coverkinderjohnbaptistmission081

Die Kinder der John Baptist Mission in Togo: Mission und Hilfe für Kinder, (The children of the John Baptist Mission in Togo: Mission and help for children)
, 200 pages, Publishing house / Publishing centre: Books on Demand Gmbh; Edition: 1 (August 2008), Language: German with articles by co-authors in the French and English language, ISBN-10: 3837057623, ISBN-13: 978-3837057621, (21 x 14,8 x 1,2 cm)

3mnewswire.org

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de

Ein Bestseller der hilft – Jennifer: Ich will nicht, dass ihr weint

jennifercranenkrebshilfeEin Bestseller der hilft

Jennifer: Ich will nicht, dass ihr weint

London / Norderstedt / Aachen /3mnewswire.org/ (intl). Es war einer der schwersten Momente, die Marianne Cranen vor rund vier Jahren erleben musste. Ihre 16jährige Tochter schrieb kurz vor ihrem Tod ein Buch und ihr letzter Wunsch war, es dieses Buch zu veröffentlichten. Kurze Zeit starb die 16jährige Jennifer Cranen an einer schweren und außergewöhnlichen Krebs-Erkrankung.

Die Aufarbeitung des Buches ist der Mutter nicht leicht gefallen. Ihr wurde bewusst durch das Werk und Buch ihrer Tochter, dass junge Menschen die Dinge oft ganz anders betrachten als Menschen, die nicht selbst von einer schweren Erkrankung betroffen sind.

Jennifer hatte den Wunsch geäußert, dass mit dem Buch anderen an Krebs erkrankten Kindern geholfen wird. Das ist gelungen. Das Buch „Ich will nicht, dass ihr weint“ von Jennifer Cranen, erschienen im BOD-Verlag Norderstedt wurde über 17.000 mal verkauft und gelangte in die Bestseller-Listen.. Zudem wurde ein Hilfs-Verein gegründet. Krebskranke Kinder wurden mit dem Erlös von mehr als 35.000 Euro unterstützt. In einer weiteren Sonder-Edition wurde das Buch mehr als 40.000 mal verkauft.

Die junge Jennifer Cranen hilft über ihren Tod hinaus und hilft auch heute noch Krankenschwestern, Ärzten und anderen Menschen zu verstehen, was schwerst kranke Menschen denken, fühlen und erleben. Das konnte Jennifer in ihrem Buch der Nachwelt hinterlassen.

In einem Interview bei Radio IBS Liberty mit dem Journalisten, Rundfunk-Journalisten und Autor mehrerer Bücher, Andreas Klamm, beschreibt die Mutter der Besteller-Autorin Jennifer, Marianne Cranen, was sie im Zusammenhang mit der Krebs-Erkrankung, dem Tod und der Veröffentlichung des Buches ihrer Tochter erlebte.

Inzwischen wurde auch ein Verein gegründet der in Aachen und in Deutschland krebskranken Kindern und ihren Angehörigen hilft. „Wir sollten Menschen die an Krebs erkrankt sind nicht allein lassen.“, bittet Marianne Cranen. Die Menschen alleine zu lassen, ist das Schlimmste was passieren kann. Jennifer habe oft geweint und gefragt: „Weshalb kommt denn keiner?“

„Sollen die Menschen in so einer schweren Situation noch einsam sein. Ist das nötig?“, ergänzt die Mutter.

Das Buch „Ich will nicht, dass ihr weint“ von Jennifer Cranen, ISBN 978-3-8334-2790-9, Paperback, 160 Seiten, (€ 11,90), erschienen im BOD-Verlag Norderstedt, ist in jeder Buchhandlung erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Internet-Seite www.crazyjenni.de/jennis_gedenkseite .

Das Interview bei Radio IBS Liberty ist unter anderem zu hören bei http://www.youtube.com/watch?v=DjhE_U2OjmY , www.clipfish.de/video/2819739, www.youtube.com/andreasklamm , www.ibstelevision.com und http://radioibsliberty.podango.com


Quellen und Credits:

1.http://ibsindependentbroadcastingservice.blogspot.com/
2.http://menschenrechtsreporter.blogspot.com/
3.http://3mnewswire.blogspot.com/
4.www.3mnews.org
5.www.3mnewswire.org
6.http://johnbaptistmission.blogspot.com
7.http://www.powerofgraceministries.blogspot.com/
8.http://www.britishnewsflash.blogspot.com/
9.http://pressemitteilung.ws/node/140932

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de

TV producer in trouble: Serious health problems interrupted investigative television production

TV producer in trouble:

Serious health problems interrupted investigative television production

New York City / London/3mnewswire.org/November 10, 2008 (intle). An independent and investigative television production about the Nazi threats and terrorism got interrupted on Saturday, November 8, 2008 in an Eastern city of former Eastern Germany after the independent journalist, broadcasting journalist, author of several books and television producer got by surprise and unexpected suddenly sick within hours. The founder and director of IBS Independent Broadcasting Service Liberty and director, Andreas Klamm, which has published on October 28, 2008 his third book in the year 2008 “Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters”, ISBN (-10): 3837072436 ISBN (-13): 978-3837072433 got for unknown reasons within a couple of hours this sick that he had to seek for medical care in a hospital although he has no health insurance. The television producer had to spend the night in a local hospital in Eastern Germany. The international news center has today confirmed the information about the sad incident.

Andreas Klamm has said: „To those which have told me already in the past that perhaps not all accidents which I have been involved in the past are actually accidents should know that after I have suddenly suffered serious health related problems that suddenly and unexpected I have suffered from unusual though headache, fever and I had to vomit several times. At this time I see nothing which could bring anyone to the conclusion that this was not a sudden disease which for unknown reason has happened. It was a scary thing and I felt quite weak almost close to the point not to survive this incident and I am sorry that the television production got interrupted. I give highly very SPECIAL THANKS to the doctors and the nurses of the local hospital which helped me to go through this strange sudden disease and crisis. Our viewers and observers which are concerned about these things should know that I have been diagnosed by my former doctor in the year 2003 with possible cancer. The information about possible cancer has been not confirmed because after paying for 22 years the health insurance in Germany and after my former physician had made this concern about my health situation I have got kicked out of the German health insurance. This had caused the problem that since five years in Germany no more blood tests have been taken after several tests which have been leading to the conclusion that there may have taken place some serious health problems. On October 19, 2007 I have been asking the U.S. Department for Justice already for the change of my citizenship according to Article 15 of the Universal Declaration of the Human Rights, United Nations and my hope is still there that this request under special circumstances will be heard. The United States of America is known as the defender of democracy and therefore I believe the USA will help those which are working hard for democracy.”

For security reasons no other information will be published at this moment. Some incidents have caused almost prior the television production that the entire television production was in the danger to fail or to be jeopardized.

Andreas Klamm gave thanks to his viewers and has said also: “For those which do believe our television production and coverage with a victim of several attempts of assassination and union worker got now again jeopardized and destroyed I do have some real good news for you. Some people which know me know that I have been forced to release some 911 prayers and I did and I am thankful that my prayers have been heard otherwise I would be not able anymore to make this public statement. Because I am waxen poor and do have no money and by grace I had to leave the hospital real quick after receiving some medical treatment and pain relief medication and I have been working hard already on Sunday morning and afternoon on November 9, 2008, although I have felt still weak. With the union worker, communist and victim of several attempted assassination I had the wonderful chance to meet. The interview was quite a challenge. We had almost four hour a good conversation and have been able to produce a two hour extended special television production about his activities and he had many things to tell our viewers. Certainly I do believe every one which supports the freedom of the press, the freedom of speech, liberty, democracy and peace will like this television production which will be aired soon on IBS Television Liberty and other TV stations. Please understand that at this time I am not able to release further information for security reasons. As soon as the television production will be released our international news desk in London and co-workers in New York City will release some more information. For those which are concerned about my health situation. Please, if you want to do something real good for me, than continue to pray for me before the Holy God of Israel and the Lord our God and if you want to you can make a donation or send me a Kosher gift basket to our editorial office in Germany. You should know that I have prayed a lot before the television production has taken place and that only under prayer I went to the certain locations to produce this interview on our educational television program. If you want to pray for something good, than please continue to pray that I will find some relief in New York City next year in 2009. As you know the 44th President of the United States of America, Mr. Barack Hussein Obama, has got elected on November 4, 2008 and there is a lot of hope that the first Afro-American President will take a public stand for the human rights and grant them to those which seek them.

For those which are seriously concerned about some health problems of mine I am planning to go to a good Jewish hospital in New York City next year and I will ask the doctors to take some blood tests. Please understand although in 2000 and 2007 a co-producer and me have received several threats I have to continue to work even in cases if some serious dangers might apply. The respect for truth and for the right of the public to truth is the first duty of the journalist, actually of all journalists. Have Hans and Sophie Scholl be scared about the dangers taking with their leaflets a public stand against war and the mass murder of our Jewish brothers and sisters and all of those other 10 million victims during the years in 1933 to 1945? There is not this much time left to fool or play around or to hide the truth. We have to publish a part of the truth so far as we have a chance to do so. However I can not allow it going to happen that some people which threaten us will stop the freedom of the press, freedom of speech, liberty, peace and democracy.

Therefore I give very SPECICAL THANKS unto the Lord our God and to all of those which do pray for my co-producers and me. I am very thankful for the goodness of the Lord of our God and you can be certain that even while feeling so close to death as on Saturday I have been able to sense the protective strength and healing power of the Lord our God. Therefore continue please to pray for us and that we will be able to share with you an important part of the truth and very interesting information which you will not find on the mainstream media. Not all German citizens are Nazis and I am very thankful for this. It is sad that there are some forces in the country of Germany which are with no doubt very dangerous and the rising threats of anti-Semistism and some kind of the Nazi movement is a danger to many of us. It is a danger to all of those which love liberty, freedom of the press, freedom of speech, democracy, peace and justice.

But there are precious people which are taking quite a lot of personal risks in extra-ordinary times to take a stand against these threats and I am very thankful for the grace that on this weekend I had the chance to conduct the interview after some hours of health related interruption of our television production on the educational television program of about two hours with some precious people and heroes in extra-ordinary times. One of them mentioned during the interview: “The only one chance which we do have is to educate people and to share the truth…” and I do believe this man is right in this case. Certainly I will call now for back up and support to all of our international supporters and observers. As I have mentioned already several times in the past weeks I am by no means planning to die or to be buried in Germany and I am planning to travel next year in 2009 to New York City. If I have to die once in some years I want to be buried in the United States of America. Some people know that I have made vows before the LORD our GOD actually also before the Holy God of Israel.

As I have mentioned earlier this month already: Many of us should work for the freedom of the press, the freedom of journalists, for democracy, for liberty, peace and justice. These precious values do require that many of us will work together for something good. It is not only a gift which we have received in 1948 we have to work and have to be engaged for the good things. In many cases it requires the hard labor of many people. In some cases we even have to defend the good things as we can not allow it going to happen that modern countries of democracy will suffer from dictatorship and tyranny again as in the years from 1933 to 1945.

Watch and pray, THANK YOU to all of those which will continue to pray for us. Please continue to pray for some relief for me in New York City and that I will be able to go to a good Jewish hospital in New York City in 2009 where I feel comfortable.

While feeling still a little weak I am preparing already to travel to the next locations to conduct more interviews even with so called controversial journalists and people which could be called with no doubt heroes in extra-ordinary times. More information will be released as soon as the television production will be aired. Thank you !”

3mnewswire.org

Leave a comment

Filed under Regionalhilfe.de